Kontakt

Spolupracujeme výhradne s overenými dodávateľmi certifikovaných materiálov a odborníkmi s bohatými skúsenosťami z oblasti stavebníctva.

Pri výstavbe murovaných domov používame :

  • tehla BRITTERM
  • tehla POROTHERM
  • pórobetón PORFIX
  • pórobetón YTONG

BRITTERM

 je určená na obvodové nosné murivo a nosné priečky o hrúbke 300mm bez zvislej škáry. V spojení z vhodne zvoleným zatepľovacím systémom dosahuje tepelný odpor na stavbu pasívnych domov. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumulačnú schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej
malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (penu) BRITTERM.

POROTHERM

T Profi sú určené pre omietané jednovrstvové obvodové nosné i nenosné steny hrúbky 300 mm s nadštandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré vyhovujú požiadavke pre domy s takmer nulovou potrebou energie bez dodatočného zateplenia. Vyrábajú sa v triede pevnosti P8. Dutiny tehál sú plnené hydrofobizovanou minerálnou vlnou. Na murovanie sa používa malta pre tenké škáry Porotherm Profi, ktorá je súčasťou dodávky tehál (1 vrece malty na 2 palety tehál).

PORFIX

PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý zahŕňa tvárnice v troch pevnostno – objemových triedach,priečkovky, U-profily, nosné a nenosné preklady, stropný systém a lepidlo. Variabilná skladba týchto prvkov sa dokáže prispôsobiť aj tým najneobvyklejším požiadavkám a konštrukčným detailom. Stačí váš nápad a všetko ostatné ide rýchlo a ľahko. Ak pri stavbe využijete ucelený systém PORFIX, zabránite vzniku problémov, ktoré sa objavujú pri kombinácii rôznych materiálov. PORFIX predstavuje vyvážený produkt za rozumnú cenu, ktorý vyhovuje celému radu vašich rozhodovacích kritérií.

YTONG

YTONG murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu, vhodné na nosné aj nenosné odbovodé aj vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny v interiéroch. Majú unikátne tepelno izolačné vlastnosti, jednoduchú, rýchlu realizáciu a rezanie tvaroviek bez odpadu, žiadne tepelné mosty, vysokú požiarnu odolnosť, vysokú pevnosť v tlaku, nízku objemovú hmotnosť a sú ekologicky nezávadné.

NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ DOMY

Popis konštrukčného systému :

Nosný systém stavby, je tvorený drevenou rámovou konštrukciou z KVH rozmeru 100×60 – 200×60. Prierez KVH je zvolený podľa účelu stavby a nárokov na statickú únosnosť prípadne požiarnu odolnosť stavby. Drevená rámová konštrukcia je z interiéru opláštená OSB doskou, sadrovláknitou doskou alebo inou konštrukčnou doskou (napr. Rigistabil) prípadne ich kombináciou. Z exteriérovej strany je drevená rámová konštrukcia opláštená OSB doskou, drevovláknitou doskou, sadrovláknitou doskou alebo inou konštrukčnou doskou (napr. Rigistabil).

Najčastejšie používaný konštrukčný systém je tzv. difúzne uzatvorený systém. Difúzne uzatvorený systém sa vyznačuje tým, že vodné pary nemajú možnosť prechádzať cez konštrukciu z interiéru do exteriéru. Táto skutočnosť nie je nevýhodou tohoto systému. Častokrát sa totiž mýli difúzia vodných pár cez stenu s vetraním. Cez stenu, aj pri difúzne otvorených systémoch, dokáže prejsť tak malé množstvo vodných pár, že ani z ďaleka nedokáže nahradiť vetranie. Vetranie je u moderných stavieb nevyhnutnosťou. Pri difúzne uzatvorených systémoch sa ako tepelná izolácia vo fasádnych zatepľovacích systémoch najčastejšie používa EPS. EPS má výborné tepelnoizolačné vlastnosti a nízku cenu, preto je tento systém najčastejšie používaným systémom. Pri difúzne uzatvorených systémoch sa na vytvorenie parotesnej roviny najčastejšie používam parozábrana.

Pomerne často je využívaný aj difúzne otvorený systém. Difúzne otvorený systém má svoje výhody, ktoré však vyvažuje vyššia cena v porovnaní s difúzne uzatvoreným systémom. U difúzne otvorených systémov sa často používajú prírodné materiály. Ako tepelná izolácia vo fásadnom zatepľovacom systéme sa najčastejšie používa minerálna vata alebo drevovláknité materiály. Drevovláknité materiály svojimy vlastnosťami prispievajú k tzv. fázovému posunu, takže v letných mesiacoch nedochádza k takému vysokému prehrievaniu stavby. V interiéri sa nepoužíva parozábrana ale iba parobrzda, ktorú môže tvoriť napr OSB doska.

Vnútorná povrchová úprava je najčastejšie tvorená sadrokartónovou doskou, ktorá je namontovaná priamo na konštrukčnej doske alebo na rošte, ktorý tvorí inštalačnú medzeru na vnútorné rozvody.

 

STREŠNÁ KRYTINA – LINDAB  

Ľahké strešné krytiny Lindab spĺňajú všetky estetické, technické i funkčné požiadavky kladené na strešnú krytinu. Krytiny sú profilované do tvaru klasických strešných tabúľ s výraznou alebo naopak nenápadnou vlnou. Dávajú tak streche dokonalý vzhľad a majiteľovi možnosť zvoliť strešnú krytinu v štýle a farbe korešpondujúcej s ďalšími stavebnými prvkami. Charakteristickou vlastnosťou krytín Lindab je jednoduchá a rýchla montáž, dlhá životnosť a minimálna údržba.